Alışverişe Çıkan Bir Müşteri Neden Sizi Tercih Etmeli ?

Altın AKIL ;

Perakende mağazalarının kolay ve doğru yönetilebilmesi, marka bilinirliğinin artırılması, müşteriler tarafından daha çok tercih edilmesi, müşteri sayıları artırılarak daha çok satış yapılabilmesi, stokların sağlıklı yönetilebilmesi, personelin verimli çalışabilmesi, işletmenin planlı ve kontrollü büyüyebilmesi için hazırlanmış bir yönetim sistemi ve bu sistemin mağazanın ihtiyaçlarına göre uygulanacağı bir danışmanlık hizmetidir. 

Neden danışmanlık hizmeti alınmalı? 

Ticari işletmeleri yönetenlerde zaman içinde işletme körlüğü denilen farkında olamama durumu oluşur. Bu durumun varlığı ancak o konuya hakim başka bir gözün dışarıdan bakıp, yaptığı tespitlerle anlaşılabilir. 
Farkında olunmayan eksikler, aksaklıklar, gereklilikler veya bilgi sahibi olunmayan yeniliklerden dolayı oluşan kayıpların yada elde edilemeyen kazançların faturası ağır olmaktadır.

Uzun yıllardır perakende sektöründe faaliyet gösteren ve bu konuda Dünya'daki değişimleri takip eden Markanorm, geliştirdiği ALTIN AKIL sistemi ile perakende sektöründeki firmaların gelişip kurumsal bir yapıya kavuşarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Danışmanlık hizmetinin içeriği nasıldır?

ALTIN AKIL'dan yararlanmak karşılıklı bilgi alışverişi yapılan bir toplantı ile başlar. Alınan bilgiler doğrultusunda danışmanlık planı hazırlanır. Danışmanlık planı uygulanmaya başlandığında personel ve işletme yöneticilerine ayrı ayrı eğitimler verilir. Mağazanın sağlıklı yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır. Hedef kitle ve bölgeye göre yapılacak reklam ve pazarlama çalışmaları planlanır. Satış yöntemlerinde sistematik yapılar oluşturulur. Stokların doğru yönetilmesi için çalışmalar yapılır. Firmanın kurumsal bir yapıya kavuşarak tüm iş akışının kolay ve uzaktan da yönetilebilir duruma gelmesi sağlanır.